Vattentemperaturer

Det finns många kommuner som mäter vattentemperatur på till exempel badplatser och publicerar resultatet på webbsidor för sina invånare. Ofta finns det andra i en kommun som också mäter vattentemperatur i andra sammanhang. Om man delar på mätningarna kan man förenkla datainsamlingen, men det krävs nya rutiner i kommunen. Om nu många kommuner använder sig av samma standarder (datamodell, samma ”språk”) för vattentemperatur blir det mycket enklare att utveckla tjänster som på en gång täcker hela landet. I denna PoC vill vi välja samma datamodeller och visa exempel på nationell skalning.

Mer information kommer inom kort.

Tidsram

2020

 

Medverkande

Umeå, Kalmar, Karlskrona, Linköping, Uppsala, Skellefteå, RISE

 

Kontakt

Jan Ingemar Markendahl
janmar@kth.se