Proof of concepts

Inom ramen för projektet utförs koncepttest, s.k. proof of concepts (PoC). Dessa tester ska undersöka och visa hur data bäst samlas in i våra städer.

Varje deltagande kommun har åtagit sig att delta i minst tre PoC:ar under projekttiden.

En PoC kan bestå av t.ex någon typ av uppkopplad sensor med tillhörande tjänst där data går igenom en plattform.

Varje kommun ska vara med i tre minst PoC:ar under projektet.

Minst tre kommuner ska vara med i varje PoC.

Man kan vara med i en POC på olika sätt: T ex som ”exportör”, som mottagare eller som medutvecklare.

Projektet rekommenderar att undvika något som innehåller personuppgifter. Om data kan publiceras öppet vore det bra men det är inget krav.

Vattentemperaturer

Det finns många kommuner som mäter vattentemperatur på t ex badplatser och publicerar resultatet på webbsidor för sina invånare. Om kommuner delar på mätningarna kan man förenkla datainsamlingen, men det krävs nya rutiner.

Parkering

Inom projektet har vi identifierat ett antal olika behov och tjänster inom området parkering. I stort handlar det om information om beläggning av och tillgänglighet till olika typer av P-platser. Detta kan gälla allt från enskilda P-rutor till parkeringshus, gator och zoner inom en kommun.

Analys av rörelsemönster

Genom att samla in hur människor rör sig i städer kan kommuners planering av trafik, parkering och stadsutveckling förbättras. Det kan också användas av privata aktörer, så som åkerier och handeln.

Lokalisering av utrustning

Kan kommuner få larm om exempelvis en livboj flyttas? Med hjälp av sensorer kan kommuner få bättre koll på sin utrustning och slippa åka ut och kontrollera om den är på plats.

Kontakt

Om du har några frågor om projektet eller vill veta mer, tveka inte på att höra av dig!