City as a Platform Slutrapport

Slutrapporten från City as a Platform har nu publicerats. Rapporten beskriver arbetsformen i projektet samt innehåller en samlad beskrivning av de viktigaste insikter, resultat och rekommendationer från projektet. Den inkluderar ett fristående appendix runt...