Analys av rörelsemönster

Inom projektet har vi identifierat två huvudområden för insamling och analys av data:

  • Mätning av mängd och typ av trafik; motorfordon, cyklar och gångtrafikanter. Här ingår uppskattning av trafik och beskrivning av belastning av trafik över tid, samt även utpekning av perioder med överbelastning (och stopp) respektive låg belastning.
  • Rörelsemönster, analys av var personer befinner sig och flöden mellan olika platser. Förståelse om hur människor rör sig mellan specifika platser/områden inom staden.

Resultaten kan användas för kommunens planering av trafik, parkering och stadsutveckling i stort men även privata aktörer är avnämare, till exempel åkerier och handeln.

Tidsram

2020-2021

 

Medverkande

Halmstad, Katrineholm, Stockholm, Sundsvall, Uppsala, Örebro

Kontakt

Jan Ingemar Markendahl
janmar@kth.se