KLASSA för IoT – nu publicerad

20 Nov, 2020

Sveriges Kommuner och Regioner har i samverkan med RISE tagit initiativ till vägledningen KLASSA för IoT där flera CaaP-kommuner har bidragit. Målsättningen är att sänka tröskeln för att bedriva ett strukturerat informationssäkerhetsarbete i den smarta staden och det smarta samhället där IoT-lösningar börjar växa fram. Vägledningen KLASSA för IoT kan med fördel användas tillsammans med SKR:s verktyg KLASSA som har utvecklats parallellt (KLASSSA version 4).

KLASSA för IoT publiceras fritt tillgänglig och kan hämtas i SKR:s webbutik.

Arbetet fortsätter nu med fokus på aggregerade datamängder och framtagande av normativt stödmaterial för andra användarfall än de som finns beskrivna i vägledningen. Kontakta gärna clauspopp.larsen@ri.se alternativt bo.baudin@skr.se om man vill vara med och bidra med fler användarfall.

Fler nyheter

City as a Platform Slutrapport

Slutrapporten från City as a Platform har nu publicerats. Rapporten beskriver arbetsformen i projektet samt innehåller en samlad beskrivning av de viktigaste insikter, resultat och rekommendationer från projektet. Den inkluderar ett fristående appendix runt...

Klassa för IoT tillsammans med SKR

Klassa för IoT tillsammans med SKR

SKR genomför under 2020 ett arbete med att ta fram ett uppgraderat verktyg för informationsklassning ”Klassa 4.0”. Parallellt med detta har SKR tillsammans med City as a Platform tagit initiativ till att kravställa och utveckla ett normgivande stödverktyg ”Klassa för...

IoT referensarkitektur tillsammans med Inera

IoT referensarkitektur tillsammans med Inera

City as a Platform har tillsammans med SKR och Inera tagit initiativ till en arbetsgrupp ”RefArk” inom ramen för Ineras Arkitekturgemenskap som ska definiera en referensarkitektur för IoT. En referensarkitektur blir en nyckelkomponent för en kommuns tekniska...

Kontakt

Om du har några frågor om projektet eller vill veta mer, tveka inte på att höra av dig!