Klassa för IoT tillsammans med SKR

3 Apr, 2020

SKR genomför under 2020 ett arbete med att ta fram ett uppgraderat verktyg för informationsklassning ”Klassa 4.0”. Parallellt med detta har SKR tillsammans med City as a Platform tagit initiativ till att kravställa och utveckla ett normgivande stödverktyg ”Klassa för IoT” som specifikt fokuserar på IoT-data.

Verktyget testas bland annat tillsammans med kommunerna i City as a Platform för att fånga in feedback från kommuner som har kommit långt i sin IoT-resa. Klassa för IoT kommer i kombination med Klassa 4.0 bli nyckelkomponenter för en kommuns organisatoriska förutsättningar och förmågor att kunna tillgängliggöra IoT-data.

Läs mer under “Förutsättningar”.

Fler nyheter

City as a Platform Slutrapport

Slutrapporten från City as a Platform har nu publicerats. Rapporten beskriver arbetsformen i projektet samt innehåller en samlad beskrivning av de viktigaste insikter, resultat och rekommendationer från projektet. Den inkluderar ett fristående appendix runt...

KLASSA för IoT – nu publicerad

KLASSA för IoT – nu publicerad

Sveriges Kommuner och Regioner har i samverkan med RISE tagit initiativ till vägledningen KLASSA för IoT där flera CaaP-kommuner har bidragit. Målsättningen är att sänka tröskeln för att bedriva ett strukturerat informationssäkerhetsarbete i den smarta staden och det...

IoT referensarkitektur tillsammans med Inera

IoT referensarkitektur tillsammans med Inera

City as a Platform har tillsammans med SKR och Inera tagit initiativ till en arbetsgrupp ”RefArk” inom ramen för Ineras Arkitekturgemenskap som ska definiera en referensarkitektur för IoT. En referensarkitektur blir en nyckelkomponent för en kommuns tekniska...

Kontakt

Om du har några frågor om projektet eller vill veta mer, tveka inte på att höra av dig!