City as a Platform i senaste Stadsnätsmagasinet

1 Mar, 2020

Claus Popp Larsen berättar om City as a Platform i senaste Stadsnätsmagasinet.

Stadsnätsföreningens egna tidning, Stadsnätsmagasinet, intervjuade Claus Popp Larsen, en av projektledarna i City as a Platform, i sitt mars-nummer. Rubriken för artikeln är “Data väntas bli framtidens guld – men hur ska den hanteras?”.

Läs artikeln här – hoppa fram till sidan 43!

Fler nyheter

City as a Platform Slutrapport

Slutrapporten från City as a Platform har nu publicerats. Rapporten beskriver arbetsformen i projektet samt innehåller en samlad beskrivning av de viktigaste insikter, resultat och rekommendationer från projektet. Den inkluderar ett fristående appendix runt...

KLASSA för IoT – nu publicerad

KLASSA för IoT – nu publicerad

Sveriges Kommuner och Regioner har i samverkan med RISE tagit initiativ till vägledningen KLASSA för IoT där flera CaaP-kommuner har bidragit. Målsättningen är att sänka tröskeln för att bedriva ett strukturerat informationssäkerhetsarbete i den smarta staden och det...

Klassa för IoT tillsammans med SKR

Klassa för IoT tillsammans med SKR

SKR genomför under 2020 ett arbete med att ta fram ett uppgraderat verktyg för informationsklassning ”Klassa 4.0”. Parallellt med detta har SKR tillsammans med City as a Platform tagit initiativ till att kravställa och utveckla ett normgivande stödverktyg ”Klassa för...

Kontakt

Om du har några frågor om projektet eller vill veta mer, tveka inte på att höra av dig!