Staden som en plattform

I den smarta staden är data råvaran för alla digitala innovationer. I City as a Platform samverkar vi för datadriven innovation.

City as a Platform är ett innovationsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Projektet samlar 18 kommuner som kommer att utforska, implementera och samverka kring gemensamt ramverk för IoT-plattformar som stöd för samhällsnytta i städerna. Projektet skall även säkra nationell förankring samt föreslå en nationell förvaltningsmodell av ett minimiramverk för dataplattformar, inklusive relevanta standarder.

 

Vattentemperaturer

Det finns många kommuner som mäter vattentemperatur på t ex badplatser och publicerar resultatet på webbsidor för sina invånare. Om kommuner delar på mätningarna kan man förenkla datainsamlingen, men det krävs nya rutiner.

Parkering

Inom projektet har vi identifierat ett antal olika behov och tjänster inom området parkering. I stort handlar det om information om beläggning av och tillgänglighet till olika typer av P-platser. Detta kan gälla allt från enskilda P-rutor till parkeringshus, gator och zoner inom en kommun.

Analys av rörelsemönster

Genom att samla in hur människor rör sig i städer kan kommuners planering av trafik, parkering och stadsutveckling förbättras. Det kan också användas av privata aktörer, så som åkerier och handeln.

Lokalisering av utrustning

Kan kommuner få larm om exempelvis en livboj flyttas? Med hjälp av sensorer kan kommuner få bättre koll på sin utrustning och slippa åka ut och kontrollera om den är på plats.

Resurser

R

Minimiramverk

Förutsättningar

i

Standarder

Vad betyder "öppenhet"?

Slutrapport

Ordlista

Kontakt

Om du har några frågor om projektet eller vill veta mer, tveka inte på att höra av dig!